OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci některých svých aktivit ukládá Dita Šmídová Hejníková tyto adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, případně rok narození. Jedná se o tyto aktivity: semináře, lektorské aktivity, masérská činnost (a to z důvodu: A) evidence databáze klientů, B) archivace prohlášení sebeodpovědnosti, C) možnost emailového informačního servisu)

Správcem těchto údajů je Dita Šmídová Hejníková (IČO 74098420). Správce je registrován v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00065389

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a pro plnění svých povinností vůči klientovi a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám.