Stará řemesla a tradice ožívají

hnuProgram

Program je věnován seznámení s tradičními a zapomenutými řemesly- jako je předení, zpracování vlny, tkaní a plstění. Je koncipován interaktivně a vždy je přizpůsoben zakázce zadavatele.

Program je lektorkou upraven dle věkové a cílové skupiny. Děti ho mohou mít proložený pohádkou, minidílničkou apod., lektorka má letitou zkušenost s dětskými kolektivy všeho věku. Dospělí mají zařazeno více informací. Program lze přizpůsobit i postiženým občanům.

Realizátor – lektorka

Dita Šmídová Hejníková, DiS.

Na sídlišti 494, Bavorov, 38773

Tel: 728 934 233

Email: m.smida@email.cz

IČO: 74098420

Web: www.stararemesla-mardit.webnode.cz

         www.fler.cz/mardit

         www.cz.pinterest.com/ditasmidova/

 Cílová skupina

Kolektivy všeho věku – děti, dospělí, rodiny, postižení občané, starší občané aj.

Obecná struktura programu

Poz. Změny jsou možné po vzájemné dohodě.

  • úvodní krátké seznámení s kolektivem
  • seznámení s vlnou a jinými vlákny a materiály
  • krátké seznámení s historií technik (nastaveno dle věku skupiny)
  • ukázka zpracování vlny – česání vlny (bubnová česačka, krample, případně vochle), předení a tkaní s různými materiály (plátnová vazba – stav s pevným listem, složitější vazby- vícelistový stav) – vše si lze vyzkoušet, až na předení, to je v podobě ukázky
  • ukázka plstění z vlny – suchou a mokrou cestou, dle času a prostor
  • dle času a zakázky možná výroba jednoduchého výrobku
  • dle času a zakázky ukázka zavedení osnovy do tkalcovského stavu
  • prostor pro dotazy
  • závěr programu a krátká zpětná vazba

O mně – o lektorce

Jsem milovnicí ovčí vlny a starých řemesel. Vlna je materiál, který mne uklidňuje a já pomoci něj, mohu utlumit záchvat tvořivosti, který mne pravidelně v některých obdobích v roce postihuje. Jeden z mých osobních cílů, který jsem si zadala, je navrátit vlně, potažmo zapomenutým řemeslům, kousek úcty, radosti a pozornosti, což si jistě zaslouží. Rukodělným řemeslům jsem se začala věnovat jako koníčku asi před deseti lety, plstění již před dvaceti lety. Propadla jsem jejich kouzlu, zejména v podobě plstění a tkaní. Svou původní profesí jsem sociální pracovník a pedagog. Několik let jsem učila na ZŠ, poté jsem pracovala s předškolními dětmi, jako vedoucí programů pro děti a rodiče. Když jsme se rozhodli přestěhovat od Prahy blíže k Šumavě, nějaký čas jsem pracovala v mateřském centru a pak šest let jako lektor primární prevence v prachatickém regionu pro ZŠ a SŠ. Momentálně na částečný úvazek působím jako asistent pedagoga na ZŠ. S kolektivy všeho věku mám tedy bohatou zkušenost. Mám ráda lidi, děti. Ráda předávám zkušenosti, které jsem časem nabrala. Dnes pracuji i jako terapeut. Jsem lektorkou kurzů a členem píseckého Studia Atawa.

Mé vzdělání v oboru řemesel

Základ:

Gymnázium Na Pražačce, Praha

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor- sociální pedagogika, Praha

Odborné:

Kurz přípravy vlny, předení, tkaní a barvení – lektorka Daniela Linhartová

Kurz „Základy ručního tkaní“ – lektor Zdeněk Kubák

Kurzy plstění Iparos I., II., III. – lektor József Szedlák

Kurz „Výroba panenky z ovčí vlny“ – lektorka Lenka Indráčková

Filzzauberschule – lektorka Corinna Nitschmann

Kurz patchworku – lektorka Zuzana Bohuslavová

Ceník:

Pohyblivé částky:

– cena materiálu v případě dílničky (závisí na zvoleném výrobku, velikosti skupiny, zvolené technice)

– cena za pohonné hmoty a minimální amortizaci (Bavorov- zvolená destinace – Bavorov) –  3,- na 1km

Nepohyblivé částky:

– lektorné na hodinu – 190,- (započítána krátká hygi přestávka po cca 50 minutách)

– ukázkový spotřebovaný materiál – 100,-

– čas na přípravu strojů – 50,-

Doba programu

Obvykle 2- 4 hodiny (dle domluvy)

Pokud Vás oslovil nabízený program, kontaktujte mne prosím nejlépe emailem, telefonicky nejsem vždy dostupná.

Dohodneme se a případně skloubíme Vaše představy s mými možnostmi. Budu se těšit na spolupráci …

S pozdravem

Dita Šmídová Hejníková

Dita

Poz. V případě zájmu o spolupráci se prosím podívejte níže na „Podmínky lektorky programu“.

Podmínky lektorky programu, aneb výsledek zkušeností z praxe:

– po vzájemné dohodě uzavíráme písemnou dohodu o provedení programu, kterou lektorka zašle emailem v dostatečném předstihu k nahlédnutí zadavateli, aby došlo k jejímu oboustrannému včasnému potvrzení (zasílám poté 2x poštou zadavateli, zadavatel jednu potvrzenou zašle poštou zpět na mou bavorovskou adresu)

– zadavatel programu musí zajistit vhodný prostor, s alespoň třemi stoly (třída, aula, klubovna atd., v případě pěkného počasí i venkovní prostory s možností přesunu do vnitřních prostor při dešti), zajištění interaktivní tabule či dataprojektoru vítáno, není však podmínkou

– v případě nezletilých v kolektivu, lektorka programu nenahrazuje pedagogický dozor- rodiče, vychovatel či jiný pedagogický pracovník bude přítomen

– zadavatel programu zajistí, aby účastníci byli informování o zamýšleném programu (důležité je sdělit, že účastníci budou v kontaktu s ovčí vlnou, kvůli případné alergii)

– v případě zájmu o focení během programu si zadavatel ošetří povolení od zákonných zástupců nezletilých, lektorka toto neřeší

– program bude lektorce zaplacen po programu, na místě, hotově (lektorka vystaví doklad o zaplacení, či fakturu)

– nižší počet účastníků na programu, než byl zadavatelem původně zamýšlen, nemění výši dohodnuté částky potvrzené v dohodě

– navyšování počtu účastníků, či změna zakázky jsou možné pouze po vzájemné dohodě, v dostatečném předstihu před programem

– neplánované zrušení (nemoc, náhlá vážná událost) programu bude rušící se stranou oznámeno v maximálním možném předstihu, telefonicky ne emailem – pokud lektorka nebude odvolána a bude již na místě, budou jí proplaceny použité pohonné hmoty (cesta tam i zpět)