Průběh terapie- auditu

sculpture-540563_1920Klient, po úvodním rozhovoru, bude seznámen s postupem a pokyny terapeuta – auditora, je mu založena jednoduchá karta a pracovní sešit (auditor totiž celé sezení velmi podrobně písemně zaznamenává). Je obeznámen též krátce se základními fakty, pojmy a prvky terapie, pokud je nezná. Klient s pomocí terapeuta jasně formuluje zakázku, většinou problém, na kterém se bude pracovat. Dále bude usazen do křesla či židle, v případě potřeby má po ruce teplou deku a vodu. Při uvolnění nahromaděných emocí také kapesníky. Sezení není podbarvováno hudbou, ani vůněmi či jiným vytvářením „atmosféry“, nejde o relaxační cvičení. Po celou dobu terapie má klient zavřené oči a vybavuje si dle instrukcí terapeuta, ten vše bedlivě poslouchá a zapisuje. Klient může terapii přerušit na nezbytně nutnou chvíli, například WC, napití, přikrytí se apod., jinak je žádoucí terapii nepřerušovat a vždy dokončit do stabilizovaného stavu klienta. Po skončení sezení je dobré situaci krátce rozebrat a shrnout, zhodnotit, kam jsme se dostali. Případně naplánovat další sezení v případě, že bude žádoucí.