Konkrétní příklady zakázek

Pozn. K anonymnímu zveřejnění konkrétních příkladů byl dán souhlas klientů.

Zakázka- dyslexie, dysgrafie

letters-637196_640Poměrně mladý klient chtěl řešit  problém „dyslexie, dysgrafie“, problém s písemným projevem a čtením. Během prvních průchodů auditu jsme prošli několika druhotnými traumatickými událostmi z tohoto života. Následovalo vnímání starší traumatické události, která se ukázala, jako primární. Klient se vnímal jako mnich mírumilovného křesťanského řádu kdesi ve Středomoří, několik set let v minulosti. Celý život se staral o zahradu, sirotky, kteří u dveří kláštera byli odkládáni, věnoval se duchovnímu rozjímání a písemným záznamům. Ty byly velmi cenné, vše se zpracovávalo ručně, bylo to o velké trpělivosti a píli zapisovatelů. Klášter byl jednoho dne napaden a zdevastován, všechny písemné záznamy byly spáleny před zraky mnichů. Klient to vnímal jako obrovské trauma, cítil vztek, kterému nedal průchod a pocit nezměrné ztráty. Mniši následně klášter opravili a žili dál svým klidným životem. Klient vnímal, že se dožil poměrně vysokého věku, byl mezi ostatními ctěn a uznáván, ale trauma, které prožil, se neuvolnilo, něco v něm bylo zlomeno. Několikrát jsme tedy prošli tento řetězec primární příčiny, dokud nedošlo k abreakci. V jiných řetězcích jsme nenašli žádné důležité události. Podstatné bylo, že klientovy problémy po terapii výrazně ustoupily. Necítil se traumatizován, písemný projev vlastně přestal řešit, čtení se výrazně zlepšilo a mnohem méně chyboval.

Zakázka- strach z vody

animal-18719_640Klient chtěl řešit iracionální strach z vody a z toho, že v té vodě „něco“ nebezpečného je. Tento strach úspěšně celý současný život překonával, někdy byl horší, někdy se neprojevil, ale vlastně ho stále obtěžoval. Potíže se výrazně horšily v hluboké vodě. Během prvních průchodů terapie jsme prošli několika událostmi, kdy klient výrazně pociťoval diskomfortní pocity a strachy při koupání v tomto životě. Následoval starší řetězec, z jiného života, kde klient zažil trauma, související s vodou. Došlo k devastaci jeho rodné vesnice. Nebyli jsme ale u příčiny. Prvotní příčinou byla starší událost. Klient se vnímal jako malý domorodý chlapec, jež byl vyvlečen z pralesa a zajat otrokáři. Byl nesmírně traumatizován. Děti byly ukradeny, odvlečeny mimo domov a naloděny na moře, které před tím nikdy neviděly. Klient popisoval, že vše bylo vlastně nesmírně náročné, následoval jeden šok za druhým, dětská psychika nedokázala situaci zvládat. Následovala ještě zátěžovější situace. Chlapec byl vybrán otrokáři a jako ukázka a utužení kázně byl vhozen do vody, kam byli přilákáni žraloci. Během krátké chvíle došlo tedy ještě k tomu, že se chlapec topil, protože neuměl plavat a byl napaden žralokem, takto zemřel. Traumat bylo několik, a byla silná, bylo zapotřebí projít událostmi trpělivě, dokud se neuvolnily veškeré negativní pocity. V závěru terapie byl klient již klidný, mohl si užít i chvilkový přenos vědomí do těla zvířete, které ho v závěru procházeného života napadlo. Suše a s humorem konstatoval, že se dobře najedl. V úplném závěru auditu byl klient vyrovnaný a smířený s děním, které se v minulosti odehrálo. Dále bylo nutno ještě zpracovat řetězec, ve kterém klient sám učinil někomu újmu na zdraví vhozením do vody. Následně strach z vody v reálném životě klienta ustoupil, může se nyní koupat v jezerech i v moři.

Zakázka- strach z výšky

2sea-544431_640Klientka řešila strach z výšek. Její fobie propukla až v dospělosti na jedné rozhledně, když měla již děti, o ty se začala bát. Sama výšky zvládala obtížně, ale pokud nikdo nebyl v dosahu, byla schopna svou panickou reakci potlačit. Ve chvíli, kdy se jakýkoli jiný člověk přiblížil k okraji skály, rozhledny, zábradlí apod., propukla u klientky panická úzkostná reakce a hysterie. Během terapie klientka prošla jednou či dvěma událostmi z tohoto života. Primární událost byla nalezena v Anglii v 17. století, kdy jako malé děvče ze šlechtické rodiny byla účastna popravy svého otce a bratra shozením ze skály. Klientka měla velmi detailní výbavnost, trauma pro ni bylo bolestné. Po opakovaném průchodu traumatem se klientka uklidnila a dokonce rozpoznala v postavě tehdejšího otce a sestry někoho, koho zná i v této inkarnaci. Nakonec byla klientka klidná, i když unavená. Terapie byla náročná. Další zprávy k tomuto případu: panický strach z výšek u klientky zcela ustoupil. Klientky manžel byl zvyklý ji vždy na výletech jistit a provázet, pomáhat jí s jejím strachem. Nechápal situaci, kdy klientka nějaký čas po odblokování vyšplhala na skálu a nepociťovala strach, pouze mírné chvění, což ji nepřišlo divné. Nepotřebovala jistit na skalnatých cestách, nebála se o druhé.  Byla výraznou změnou situace velmi potěšena. I po mnoha měsících po terapii je situace stejná, strach se nenavrátil.