Co není hlubinná regresní terapie

Není metodou, při které se používá hypnóza. Osobně nemám důvěru k terapiím, při nichž si po celou dobu klient není vědom svého stavu a jeho duch není bdělý. Jsem zastáncem cesty, která vyžaduje aktivní spoluúčast klienta s jeho dílem spoluzodpovědnosti a přehledu o situaci.

Není metodou, při které by klient používal vzpomínání, správný výraz je zde „vybavování“. Jde o proces, který neřídí naše „chytrá hlava“, nýbrž jiné složky. Asociace se vybavují na základě podobnosti, klient je bdělý, ale v jiném modu, než je přemýšlení a racionalizování. Klient ve vybavování je v čase „tady a teď“, z této pozice popisuje, co vnímá či vidí v minulosti. Pak lze velmi jednoduše překlenout věky časů, o kterých se nám ani nezdá.

Dále se nejedná o sugesci a záměrné překódování něčeho těžkého v něco lehkého. Ctí se reálnost událostí, jak se odehrály, či jak si je vybavuje klient. Občas dojde k jevům, kdy jsou ukázkově z vyšších sfér, většinou na závěr zpracování nějakého velkého traumatu, klientovi „přehrány“ události jinak, než jak se reálně odehrály. Jedná se z mého pohledu o výuku, „co by bylo kdyby“, co měl klient pochopit a co se naučit, jsou to vždy velmi cenné informace i prožitky. Není to při sezení zcela běžné.

Není též metodou, při níž by si klient chtěl jen tak ze zvědavosti nakukovat a sbírat informace. Terapie je zde od toho, aby byl buď seriózně řešen nějaký problém, či byl sledován smysluplný cíl, který nikoho nepoškozuje a je v souladu s harmonií celku.