Auditorský tým

Dita Šmídová Hejníková

Dita

Regresní terapeut – auditor- – Regrese Písek. Působí  především v píseckém Studiu cesty k sobě DAM, případně dle domluvy. Kurzy  profesora A. Dragomireckého .

Moje cesta a regrese

tel. 728 934 233

Martin Šmída

PICT0380

Regresní terapeut – auditor. V současnosti je doplňujícím členem týmu, asistuje u dopředu domluvených případů, kde je zapotřebí ze závažného důvodu dvou auditorů. Kurzy A. Dragomireckého.

tel. 722 922 368

Michaela Petrová

Konzultace a supervize týmu. Kurzy profesora A. Dragomireckého. Působí především v zahraničí.