Přišel čas …

Přišel čas, podívat se do aleje moudrých, najít své kořeny a rozpomenout si, proč jsme tady. Země nás potřebuje, nás, její děti a my potřebujeme ji.

bědy-alejkonečweb ořez

PŘIŠEL ČAS, kdy nastala potřeba mnoha znalých lidských bytostí, které umí opravit to, co jsme – jako lidská civilizace – v posledních staletích zničili a poškodili. Je toho opravdu hodně a není už v silách jednotlivců, aby zamezili neustále se stupňující devastaci Matky Země.

PŘIŠEL ČAS, kdy je nutné nejen ukázat všem, kdož o to mají zájem, že Gaia je živá, že existují přírodní bytosti, že krajina byla tisíciletí zpět v čase upravována do energetické podoby vyhovující jejím obyvatelům, ale i seznámit se s principy, na nichž funguje a naučit se tak do ní aktivně a prospěšně zasahovat.

PŘIŠEL ČAS pro zjevení starých druidských informací veřejnosti, abychom mohli ve větším počtu účinně zasáhnout do poškozených energetických linií (Ley Lines, dračí žíly), které rozvádí po naší planetě život (tak jako v lidském těle energie proudí nádími neboli meridiány) a pomoci tak regeneraci míst v krajině i osídlení.

Zbyněk Kostrhun, jeho stránky ZDE