Energie krajiny a naše možnosti

Každé místo v krajině má svoji energii. Známe ale i tzv. „energetická místa“ (nebo také „silová místa“), na nichž dochází k výměně sil mezi Zemí a vesmírem. Vznikla buď přírodní cestou, či byla dílem zasvěcených lidí. Na těchto místech můžeme najít kamenný menhir, může zde být strom, pyramida, kostel či kaple (byly stavěny dle posvátné geometrie a téměř vždy na původních „pohanských“ silových místech), může jít jen o vrcholek či skálu. Energetická místa v krajině mají své specifické vibrace a sílu. Pobyt v těchto místech a propojení s nimi otevírá a probouzí náš vnitřní léčivý potenciál, ladí a zvyšuje naši energii v souladu s vibrací těchto míst. Zároveň naše vzájemné působení a propojení lidských bytostí s Matkou Zemí pomáhá aktivaci či léčení energetických míst v krajině.

historical-215816_640

Místa můžeme dělit na ta více „zemská“, mnohdy léčivá pro naše tělo, energie zde proudí pomaleji a na místa napojená „nahoru“, pracují rychle, mohou fungovat jako komunikační s vyššími dimenzemi, jako „výtahy“, duchovní očista a rozvoj apod. Místa lze tedy využívat k různým účelům. Je důležité, aby místa měla čistou energii, tak aby člověku a krajině prospívala. V minulosti bylo mnoho míst zneužito k černým rituálům. Taková místa si většinou nejprve vyžádají očistu a práci, nežli je bezpečné zde delší čas pobývat. Člověku vnímavému většinou není na těchto místech ani dobře, poslechněte tedy svou intuici, pokud nebudete mít znalého průvodce a nejste vybaveni znalostmi a dovednostmi, jak takové místo očistit.

Belle-Ile_menhir_JeanDruidé byli od pradávna zasvěcenci, kteří uměli pracovat s energií krajiny. Dovedli ji posilovat a udržovat, vytvářeli celé systémy, což se hodilo v obdobích, kdy lidé po velkých světových kataklyzmatech museli opustit energeticky „výhodná místa“ a stěhovat se do míst, kde bylo energie méně. Energie byla pak využívána pro Zemi i pro kmeny a národy.

Během tisíců let se měnily kultury i náboženství, křesťanské náboženství bylo zpočátku s principy druidství úzce spjato, poté co se dostalo do rukou mocenských skupin, byly staré tradice důsledně potlačeny a historie upravena tak, aby po nich zbylo co nejméně stop. Některá místa a soustavy byly i přesto využívány hrstkou zasvěcenců nadále, mnohé byly zapomenuty či ponechány „zubu času“. Tak postupně docházelo k porušení energetických bodů i celých systémů, což do určité míry ovlivnilo také kvalitu životního prostředí.

Není jistě náhoda, že se v současné době tolik lidí začíná o energii krajiny zajímat. Vnímají ji, navštěvují, byť mnohdy nevědomě, významná silová místa (na obrázku níže – Měsíční kámen, Javorník). V dnešní době se znovu obracíme k odkazům moudrých předků a k energii, kterou nám matka Země a krajina, v níž žijeme, poskytuje. Učíme se s ní opět vědomě zacházet. To může znamenat nástup dalšího civilizačního období, který by mohl přinést v budoucnu důležité a pozitivní změny. Změny napomáhající navodit po tolika tisíciletích žádoucí rovnovážný stav. Stále hrozí zničení planety a to je velmi alarmující, zapojení každého „probuzeného“, případně jen „tušícího“,  je proto velmi důležité.

Snimek_868Obnova systémů krajinné energie je závislá na obnově původních zdrojů síly, oživení energetických bodů, pročištění zanesených a nefunkčních míst a případně doplnění nových tam, kde byly buď zničeny, nebo kde je třeba je vytvořit. Energetické systémy v krajině vytvářejí pravidelné obrazce, jejichž strany jsou tvořeny energetickými liniemi (tzv. lay-lines) a vrcholy tvoří energetické body, zdroje síly. Mnohé původní jsou funkční, naopak mnohé jsou poničeny zásahy do krajiny. Jejich porucha znamená vždy ztrátu funkce bodu, ať už v místě vrcholu nebo po celé délce linie. Podaří-li se rekonstruovat energetický bod, obnoví se zároveň tok energie v linii a celý obrazec (krajinný systém) začne znovu fungovat. Funkční systém má velký přesah do životů lidí (ale i zvířat a rostlin) v krajině, vše pak lépe prosperuje.

Nemysleme si ale, že např. bezhlavé znovupostavení poražených menhirů, obnoví zároveň jejich energetickou funkci. To se blíží spíše k nejkritičtějším názorům na pozůstatky „menhirového“ lidu, které o jejich odkazu hovoří jako o primitivním falickém náboženství. Vztyčit menhir a vytvořit či obnovit energetické místo vyžaduje jistou míru znalostí, schopností a kvalit, navíc vždy je možné pouze se souhlasem „zdola i shora“. A to vše za podmínky, že porozumíme krajině i jejímu celku, krajinnému systému v širších souvislostech.

Pokud se budete chtít aktivně tohoto procesu léčení krajiny, či sebe sama, účastnit, vždy v pravý čas vstoupí do Vašeho života ti, kteří Vás nasměrují. Mnozí si pak začnete rozpomínat na praktiky, znalosti a dovednosti, které jste možná už v minulých životech používali a bezpečně ovládali. Někteří využijete tento kontakt z osobního důvodu, pro posílení vašeho zdraví a duchovního rozvoje, ale i to je v pořádku.

Těšíme se na možnou spolupráci se všemi, kterým není osud planety Země lhostejný a kteří cítí, že tudy nyní také vede jejich cesta…

forest-438432_640