Energie kamenů a jejich uskupení

800px-Two_DruidsDruidi znali práci s energií kamenů, avšak to, kdo je skutečným (a mnohem starším) stavitelem megalitů, zůstává z pohledu exaktních důkazů, zahaleno rouškou tajemství. Kamenné útvary mohly být využívány jednotlivě, případně v různých seskupeních a tvarech. Krystalické vlastnosti propůjčují kamenům schopnost pracovat s energií, mimo jiné zemskou a kosmickou, které jsou základními složkami síly míst v krajině. Má-li kámen tyto vlastnosti silně vyvinuty, může být sám prvkem tvořícím nebo posilujícím energii místa. Někdy se tento princip ovlivňování energie přirovnává k akupunktuře „těla“ Země, ale je to pouze obrazné přirovnání, protože k přetváření energie nedochází v těle planety, ale v kameni samotném, který takto fixuje energetický bod jako zdroj.

Nejzákladnější rozdělení kamenných útvarů je následující:

Sólové menhiry (překlad slova „men-hir“ by mohl znamenat vztyčený/dlouhý kámen). Ve zjednodušeném vyjádření slouží menhir (který může mít například tvar „sloupu“, „stély“, „jehly“ apod.) k propojení zemské a kosmické energie. V některých případech bývá menhir postaven jako součást kamenného kruhu, a to buď v jeho středu, nebo v určité vzdálenosti od kruhu. Největší známý menhir Mané-er-Groach (Er-Grah) v bretaňském Lockmariaqueru měřil 23 m a vážil 348 tun, po úderu blesku je bohužel padlý a rozlomený. Největší český menhir ze železitého pískovce se jmenuje Zkamenělý pastýř a stojí v poli u obce Klobuky. Známý je také zakletý mnich u Drahomyšle a Baba u Slavětína.

SONY DSC

Kamenné řady různé délky, které mohou být přímé, ale také zakřivené. Řada vysílá paprsek energie ve směrech, které jí její stavitel přiřkne. Jde-li o soustavu rovnoběžných řad (rovnoběžných, nebo zakřivených), je účinek znásoben. Počet kamenných řad v bretaňských lokalitách Carnac, Kermario, Le Ménec a Kerlescan se pohybuje od 3 do 13, jejich délka od 800 do 4 000 metrů, počet kamenů se v jednotlivých lokalitách je 555 až 2934. Na našem území jsou nejznámější tzv. Kounovské řady (tzv. „český Carnac“) na katastru obce Domoušice.

4742Název trilit napovídá, že se jedná o dva sloupy s vodorovným překladem (tedy trojici kamenů), tvořící tvar písmene „pí“. Trility bývaly obvykle součástí rozsáhlejších staveb (svatyní nebo kruhů), jak můžeme vidět například ve Stonehenge.

Trilith_StonehengeDolmeny jsou svisle postavené kameny (obvykle ve tvaru obdélníku), zaklenuté shora kamennou deskou. Mohou se vyskytovat osamoceně, v nevelkých skupinkách, nebo jako součást větších megalitických komplexů. V řadě z nich se při archeologickém průzkumu našly zbytky pohřbu, jedná se však až o jejich sekundární funkci. V případě, že je dolmen součástí pahorku (zasypaný hlínou), mluvíme o chodbovém hrobě (tumulus). Tzv. „Stůl kupců“ v bretaňském Lockmariaqueru má desku o rozměrech 8×4 metry. Několik dolmenů je u nás možné navštívit také v oblasti České Kanady (oblast Valtínova, Terezína, Skalky u Kunžaku). Kamenná komora krytá mohylou se nachází u Hostišovic (Strakonicko).

dolmen-456997_1920Mezi nejkrásnější útvary patří kruhové útvary (kromlechy). V případě, že se jedná o několik soustředných kružnic (či oválů), označují se jako henge. Průměr kruhu i počet kamenů bývá velmi variabilní (od několika kamenů po několik set), někde bývá kruh doplněn příkopem nebo systémem jamek (možná zbytky rozpadlých dřevěných kůlů). Průměr kruhu ve Stonehenge je 31 metrů, aveburský kruh má průměr 338 metrů. „Českým Stonehenge“ bývá označován novodobě postavený léčivý kamenný kruh v Holašovicích. Mezi starší nálezy patří například kruhová stavba Horní Metelsko (okres Domažlice) nebo tři kamenné kruhy v Hředlích (Rakovnicko).

Swinside_(p4160146)K megalitům patří i obdélníkové kamenné stavby- nemetony, které vymezovaly prostor pro posvátné rituály a ovlivňovaly například také počasí. V bretaňském Crucunu je obdélník o stranách 25,70 a 34,20 metru a poměr stran a úhlopříčky je 3:4:5.

64954705Mezi megalitické stavby musíme počítat i některé uměle navršené nebo upravené kopce, jako je Silbury Hill, Tor Hill a Dragon Hill.

640px-Silbury_Barrow,_WiltshireVolně čerpáno z http://www.krajinabezhranic.cz