Odkaz druidů

Druidi učili moudře a trpělivě. Ctili Život, jako největší zázrak tohoto světa. Učili o harmonii mezi člověkem a jeho vnitřním světem i vnějším okolím, o tom, že povinností lidí je chránit všechny živé tvory planety. Vnímali živost prostoru i Vesmíru a jeho mnohosti v podobě dimenzí, včetně bytostí do těchto světů náležejících. Lidská duše pro ně byla nesmrtelná, po smrti se po určité době opětovně vracela do jiného těla. Druidi učili, že tato skutečnost člověku ukazuje, že nemusí mít strach ze smrti, ale naopak odvahu k životu. Pracovali se silami Země i Vesmíru, znali mnohá tajemství Stvoření. Nečinili tak pro svou slávu a ukojení svého ega, vždy pracovali pro celek, měli promyšlené i kroky budoucí. Jejich chrámy a „pracoviště“ se nikdy nehonosily okázalostí a monumentalitou, nešly proti přírodě. Stačil stromový háj, kamenný kromlech či nemeton ohraničený nízkou zídkou, zbytek se již odehrával v jemnějších dimenzích.

800px-Two_DruidsDruidská tradice byla předávána vesměs přímo, aby písemnými záznamy nedocházelo k překroucení a zneužití informací, uznávali hlavně „písmo přírody“. Jejich písmo „Ogham“ bylo tajnou a magickou abecedou, která nikdy neměla sloužit k prostému zaznamenávání skutečností, ale pouze k posvátným a magickým účelům.

1942b315-1f1e-4616-85a4-3448d55f1225obrázek Oghamu čerpán z www.geocaching.com

K jádru druidského odkazu máme přístup i dnes. Je připraven pro všechny, kteří jsou otevřeni a schopni naslouchat. Mluva tohoto odkazu je živá, bere na sebe mnoho podob, naše „hlava“ jí nemusí vždy rozumět, ale naše srdce ano.

Kolem historie druidismu je mnoho nejasností a informací, které si přímo protiřečí. Psané záznamy mohou být pravdivé, ale též tendenční a zneužité. My rezonujeme s tím, že druidismus souvisí s prastarým humanoidním národem vyvinutých mírumilovných bytostí,  který přišel na Zemi z určitého důvodu (cca 46 000 let př.n.l.). Jednak se chtěl spolupodílet na „projektu Země“ (což bylo už před příchodem na Zemi započato), druhak museli opustit svou rodnou planetu v oblasti Plejád, kvůli invazi nepřátelské rasy a totální devastaci této planety.

M45,_PlejadyV historických zmínkách lze tento národ najít jako lid Tuatha de Danaan, lid bohyně Danu. Danaané se postupně inkarnovali a mísili s místními obyvateli. Uchovávali si však vysokou míru svého univerzálního vědění. Zpočátku byli vnímáni spíše jako „bohové“, i když jimi v pravém slova smyslu nebyli. Pracovali se silami Země i Vesmíru, se silami jemných dimenzí, neboť věděli, jaká cesta lidstvo přibližně čeká a v jejich plánu bylo pomoci zajistit rovnováhu systému a umožnit lidstvu žít v oblasti respektu svobodné vůle, neboť záměr jiných silových entit byl přesně opačný. Byly tedy chystány energetické linie a strategická místa, která měla být využita v „pravý čas“, aby lidstvo přežilo různá kataklyzmata a neztratila se dávná moudrost předků, jež dokázali žít se Zemí v naprosté harmonii.

I do Čech se vydalo postupně několik velkých výprav členů národa Tuatha de Danaan, sledující dvě na sobě nezávislé energetické linie, jež byly aktivovány již v době zlatého věku Atlantidy. Zanechali své energetické i hmatatelné stopy po celé České kotlině (např. na Šumavě, na Vysočině, v oblasti Řípu atd.). Strategickou úlohu má ovšem Praha, kam tyto linie vedou. Mají svůj důvod, který zatím není zjevný, Praha ještě neřekla „své ano“. Danaané vytvořili v Praze na liniích duchovní střediska, z nejvýznamnějších je to silný žensko-mužský energetický komplex Vyšehrad-Pražský hrad.

prague-220125_640Parník_Vyšehrad_pod_VyšehrademTi, kteří uchovávali původní moudrost, chránili ji a předávali tisíce let dál, jistě věděli, proč tak činí. Původní druidi národa Tuatha de Danaan předávali v průběhu staletí své učení vhodným adeptům národa ligurského a v pozdějším období keltského. Mnoho vědění se ztratilo v propadlišti dějin, mnoho krve proteklo a mocenské skupiny ovládaly lidstvo dlouhé tisíce let, až po současnost. Přichází doba odkrývání pravdy. Jedna z těchto pravd je i to, že veškeré informace, máme zakódované v sobě, není třeba zoufat, stačí je jen aktivovat. K tomu nám může pomoci právě odkaz druidů, neboť práce s matkou Zemí a jejími bytostmi, potažmo kontakt s bytostmi ze světů jemnohmotných, je jedna z možných cest umožňující tuto aktivaci.

Fairy_passageDruidi používali silná energetická místa ke komunikaci s duchovním kosmickým prostorem i s Matkou Zemí a tato možnost stále trvá. Při návštěvě těchto silových míst, můžeme získat mnoho důležitých informací pro náš vnitřní rozvoj, můžeme si rozpomenout, proč tu jsme, tady a teď. Je nicméně třeba si dát pozor na to, jaká místa navštěvujete, neboť některá byla v průběhu historie zneužita pro černé rituály a zájmy mocenských skupin, které nechtějí umožnit člověku prosperovat svobodně a vědomě, v harmonii a napojení s Celkem. Proto si najděte bezpečné průvodce Vaším rozpomínáním.

8572612414_2f1c322d58_b„Země jako velkolepá inteligence iniciovala v posledních letech řadu impulsů, které podle mých poznatků působí proti zužování zemského prostoru pouze na úroveň přístupnou logice. Výsledkem je, že u rostoucího počtu lidí se probouzí cit pro vícedimenzionalitu prostoru. V důsledku toho je opět možné projevení mnohovrstevnatosti prostoru i člověka.“

Marko Pogačnik, geomant