Vzdělání Dita

 Gymnázium Na Pražačce, Praha

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor- sociální pedagogika, Praha

apple-256261_640Odborné kurzy a semináře

Aura- Soma I.-III. – lektor Zdeňka Tušková, společnost pro os. rozvoj Equilibrium

Reiky I. a II. – lektor Karla Fechterová, Reiky association international

Arolo I. a II. – lektor MuDr.Branislav Súkeník, Reiky association international

Anatomie těla, duše, ducha I.-IV. – lektor Branislav Súkeník a Janko Pevný

Automatická kresba – lektor Branislav Súkeník

Automatická kresba – lektor Jaroslava Hvězdová

Hudebně pohybové workshopy, práce s vlastním energ. polem – lektor Jan Čambal

Odborný seminář „Pomoz sobě, vám i tobě“– lektor Veronika Oríšková

Kurz přípravy vlny, předení, tkaní a barvení – lektor Daniela Linhartová

Komunikační trénink – lektor Helena Válová

Krizová intervence – lektor Dagmar Hrubá

Rodina a domácí násilí – lektoři organizace Theia, Č. Budějovice

Šikana ve školním prostředí a práce s ní – lektor Anton Tomko, Ús.psych.poradenství, Brno

Školení v rámci preventivního projektu Sám sebou“ – lektor Zdeňka Kašparová

Typologie osobnosti, krizové situace – lektoři Stang, p. Míková

Vnitřní dítě I., II. III.- sebezkušenostní seminář, lektor Karla Fechterová

Asociační terapie I. a II.- terapeut. výcvik, lektor Jaroslava Hvězdová

Ženy– sebezkušenostní seminář, lektor Karla Fechterová

Muži a ženy– sebezkušenostní seminář, lektor Karla Fechterová

Rodinné a systemické konstelace – kurzy a semináře osobního rozvoje K. Fechterové, J. Hvězdové, V. Oríškové (2006-2018)

Výcvik rodinných a systemických konstelací – Bhagat J. Zeilhofer (2014-2017)

Odborná stáž v psychiatrické léčebně Bohnice – odborný garant Dr. Veronika Šindelářová

Čtyři certifikované kurzy zážitkové pedagogiky 4×4 – lektoři Do světa, o.p.s.

Masérský rekvalifikační kurz – MŠMT- 46795/2012-212, lektoři EduSpa College

Kurz Medová masáž – EduSpa College, lektor Jana Banszelová

Kurz Holistická aromaterapeutická masáž – EduSpa College, lektor Jiří Drabík

Kurz Raindrop Technique® – lektor Dita Ebrová a David Henberg

Druidská škola krajinné energie I., II., III. – lektor Zbyněk Kostrhun

Kurzy Hlubinné abreaktivní psychoterapie I., I., II.– lektoři Andrej Dragomirecký a Pavel Sobek

Umění zemřít – Bhagat J. Zeilhofer

Esence lásky  – Bhagat J. Zeilhofer

Zvládání syndromu vyhoření – Theia

K pramenům zdraví 2018 (IPMT) – Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR, z.s.

Waldorfské školy jako dílny lidskosti – Interní setkání 2019 – Příbram