Okénko do historie masáže

egyptian+massage

Původ slova masáž nasvědčuje, že vzniklo velmi dávno, neboť jeho různé tvary a ohyby najdeme v několika jazycích. Název masáž je odvoditelná od řeckého slova massó, což znamená mačkati, hnísti. Kmen slova masáž je možno vidět i v hebrejském slově mašeš, v arabském a latinském massa, v sanskrtu makch, což většinou vždy znamená tříti, mazati, dotýkati se. Francouzské slovo masser, má v podstatě týž význam a v této podobě se slovo rozšířilo do dalších jazyků.

Ancient Greek Temple Frieze detail, Delhpi, Greece

Historie masáže zasahuje hluboko do minulosti. Souvisí s dotekem, se zdravím, s péčí o sebe sama, s péčí o tělo i duši. Zcela instinktivně si i dnes sami třeme či hněteme bolavá místa, třeba krk či rameno, dotýkáme se bolavých částí těla. Tuto výbavu máme hluboko v našem „kódu“. Není výjimkou, že tento projev lze v různých podobách zachytit i v chování zvířat.

353630235_e6e5050f96_bNejstarší dochované písemné zmínky a nástěnné malby či sochařské reliéfy zpodobňující masáže se dochovaly například z Egypta, starého Řecka a Říma, Persie, Mezopotámie, Japonska, Číny a Indie. V Egyptě a v Indii se při masáži hojně využívalo vonných esenciálních olejů a silic, znali reflexní účinky masáže, využívali je při léčení a hygienické péči. V  Číně byly masáže použity k prevenci a léčení nemocí, doplňovalo je energetické a vitalizační cvičení. V řecké a římské kultuře, byly masáže používány hojně před a po sportu, a během rekonvalescence. Starověký řecký lékař Hippokrates doporučoval, aby se jeho žáci naučili používat masáže, neboť dle něj dokáží hluboce uvolnit, zmírňují duševní a fyzickou únavu, dokáží navodit pocit relaxace a pomáhají od bolesti. Znal také příznivý účinek masáže na krevní oběh, nespavost, hojení následků poranění a byl si vědom rozdílných účinků masáže v souvislosti s rozdílným tlakem masáže. Cladius Galenus, slavný římský lékař, používal masáže cíleně při výcviku gladiátorů. Rozeznával masáž přípravnou, která připravovala zápasníka na výkon a masáž k odstranění únavy, používanou po výkonu k urychlení regenerace.

ancientmassageMasáže byly v mnohých starých kulturách též spojeny s energetickými a posvátnými rituálními praktikami, případně šlo o kosmetickou záležitost a součást každodenní hygieny. Některé starověké kultury měly masáže zahrnuty v celostním systému péče o zdraví a rovnováze těla, duše i ducha.

images

Středověk znamenal „v civilizovaných“ končinách úpadek ve všech směrech přírodního vědění, lékařství i kultury těla. Horší se hygiena, lidé se bojí nákaz a vody, množí se infekční choroby a upadá zájem o lázně a s nimi spojené masáže.

822c2b572abb0b274db481e0cf4Pouze Arabové si v tomto období udrželi vysoký standard péče o tělo, i když hmaty byly odlišné, vycházející z jejich tradic, např. maséři využívají svá chodidla.

disegnoNěkteré národy a kultury si však uchovaly původní kořeny svého vědění. Například slovanská a zřejmě i předslovanská tradice, kdy lidé využívali parní lázně a masáží v podobě tepání březovými či dubovými metličkami, se uchovala dodnes.

Kustodiev_russian_venusTaké cestovatelé a mořeplavci přiváželi z dalekých zemí a ostrovů informace o masérské péči, kterou si domorodé národy dopřávají. Například námořníci výpravy známého mořeplavce Jamese Cooka, byli po vylodění na Tahiti osvěženi masáží prováděnou tamními domorodkyněmi.

394px-Félicien_Rops_-_Le_maDnešní podoba klasické masáže se začíná rozvíjet v devatenáctém století. Zásadní vliv je často připisován P. H. Lingovi- původně misionář v Orientu, který se údajně na svých cestách seznámil se starobylou masáží a jejími blahodárnými účinky, měl mnoho zdravotních potíží, na něž v průběhu svého života našel „lék“ v podobě gymnastického systému cvičení, jež dal sám dohromady. Nenašel se však jediný důkaz, že by to byl on, kdo dal základ pro moderní podobu klasické masáže, tak běžně díky němu nazývanou „švédskou“. Prozatím mnohými opomíjen je holandský lékař a masér Johann Georg Mezger, jež je ve skutečnosti zřejmě otcem moderní podoby „klasické masáže“, alespoň je spojován s pojmenováním základních masérských hmatů, tak jak je známe nyní a nepochybně masážím zasvětil celý svůj život.

Johan_Georg_Mezger

J.G. Mezger