Rodinné konstelace

Family_PortraitNa předním místě máme vazby rodinné, RODINA (odtud konstelace „rodinné“) je neskutečně silný “řád“, ať chceme, či ne, je jedno jaká reálná vzdálenost a čas členy rodiny dělí. Láska a energie v rodinném systému plyne, pokud je respektován právě tento „řád.“ V rodinných konstelacích se snažíme tento „řád“ nebo zákon objevit a zviditelnit jej. Dá se přirovnat ke stromu, který nemůže nikdy zapřít své kořeny, prostě je má. Kořeny jsou zde rodina původu. Pokud máme kořeny narušeny, vždy to bude mít vliv a přesah do našeho současného chování, vnímání, odrazí se to ve vztazích, bude nám chybět energie do života a třeba i v práci. Nebudeme moci rozvinout svůj potenciál. Nebudeme se moci dostat ke ZDROJI vlastní síly.

Díky rodinným konstelacím můžeme nahlédnout na naše rodinné vazby, na náš vztah k daru života jako takového a případně řešit zapletení, jak v rodině původu, tak i v současné rodině. Práce v této úrovni nám umožňuje uvolnit traumata a nepochopení událostí nás samotných nebo našich předků. Práce s nimi může být občas značně překvapivá, naše „hlava“ nemusí vždy dostat odpověď, nicméně mají obrovský přesah, mnoho problémů pak jakoby zázrakem pomine, tlaky se uvolní apod.

system-927147_640Rozkrývání důvodů problémů v rodech a liniích je žádoucí, neboť se můžeme „podívat“ na to, kde se stala chyba a nasměrovat tok rodu, potažmo svůj život, žádoucím směrem. Jde o pohled na celek z úrovně, která je skrytá našim smyslům a racionálnímu rozumu. Konstelace směřují jednoznačně jedním směrem- uvolnění tlaků a „špuntů“, tak aby LÁSKA, mohla opět plynout mezi jednotlivými členy rodinného systému, aby byla umožněna ROVNOVÁHA systému. Umožňují skutečnost přijmout takovou JAKÁ JE.

Je žádoucí, aby vše „za námi“ bylo přijato, uznáno, aby neměla na naše chování vliv prastarých zranění předků apod. Můžeme vyhledat též chybějící články, které je nutno zasadit do pomyslné mozaiky. Mnohdy i nevědomě převzaté role, pouta a závazky, mohou působit potíže. V konstelacích je možné „uvidět“ tyto vlivy, mohou sahat až do třetí generace nebo někdy i dále, je možno je „pročistit“, rozvázat je, „odevzdat“.   Konstelační práce je SEBEPOZNÁVACÍ, ne diagnostická.

Naryshkin_family_tree„Systemická práce s konstelacemi využívá fenomenologický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik. Terapeut zde nevkládá svoje představy, či záměr, ale pozorně čeká na to, co přináší přítomný okamžik. Hodnota této práce vychází přímo z přítomné reality, ne z naučených znalostí terapeuta. Je to otevřená, osvěžující práce s lidmi pozitivním způsobem zaměřená na jejich zdroje. Lze ji využít pro témata týkající se rodiny, vztahů, práce, peněz, zdraví, smrti i dalších oblastí života.“

„Nejčastější procesy, kterými člověk prochází v konstelacích jsou: uctění zapomenutých či vyhnaných lidí; lidí, kteří zemřeli brzy, nebo lidí, kteří měli tvrdý osud; dát těmto lidem místo ve svém srdci; dále přijetí rodičů; odhalení rodinných tajemství; navrácení pocitů (např. viny), tam kam patří atd. Druhá světová válka má stále ještě velkou moc nad životy mnoha lidí a pro to se témata oběti a pachatele násilí, ztráty a boj o přežití, často objevují v konstelacích. Dále je důležité přijetí rozpadlých vztahů, smíření se s potraty. Často se to také týká usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutku. Díky těmto procesům se pozdější generace osvobozují od těchto rodinných zátěží.“

Bhagat J. Zeilhofer