Příklady konstelačních systemických přístupů

2000px-Meuble_chêne.svgRodinné konstelace– rozestavění členů rodiny, dětí, rodičů, prarodičů a dalších blízkých pomocí zástupců, řešení vazeb, propojení toků energií v liniích a mnoho dalších témat rodin

Pohyby duše – naše duše touží po tom se rozšířit za hranice našeho systému, je tzv. nadsystémová. Touží po jednotě, po svobodě, po míru. Pohyby duše nenabízejí hotovou odpověď, ale ukazují směr, dávají impuls k pohybu. Je to práce na hluboké úrovni.

Individuální konstelace– klient přechází z jedné role do druhé, terapeut případně načítá aspekty a klient se do rolí staví až posléze

Konstelace pro ženy a pro muže– pracuje se přednostně s určitými vlivy souvisejícími s ženstvím a mužstvím v ryzí formě, a to odděleně, ženská témata a mužská témata jsou významným článkem v řetězcích letitých traumat rodů i národů, je žádoucí zde harmonizovat a čistit

Konstelace traumatu– pracuje se s roztříštěním a znovupropojením naší integrity, která je během traumatu vždy narušena, sledujeme zde linii několika našich částí, traumatizovaná část je přijata se všemi jejími pocity, zbylé části se mohou harmonizovat a obnovit své síly.

Konstelace pracovní – pracujeme se skrytými systemickými vlivy v pracovních systémech. Tyto vlivy mohou pocházet z vlastního pracovního systému, od organizátora, zakladatele, předchozích členů atd., pomocí zástupců je rozestavěn systém podniku,organizace, společnosti, firmy.

Konstelace aspektů a principů s duchovním přesahem– kromě běžných metod se rozestaví i další postavy reprezentující abstraktní či duchovní pojmy a principy

Finanční konstelace– pracuje se s aspekty přijímání a dávání, s naší sebehodnotou a přijetím, s tokem energie, který souvisí i s transformací do podoby peněz ve hmotě

Konstelace školního systému– pracuje se s pohledem na školský systém, na školu, učitele, děti a rodiče, potažmo další působící vlivy. To vše se dělá aby dítě mohlo chodit do školy se zdravým sebevědomím a sebehodnotou.