O metodě a zakladateli

Rodinné a systemické konstelace jsou velmi účinnou alternativní metodou, která pracuje se skrytými řády a vazbami rozličných systémů, do kterých patříme, či na nás mají zásadní vliv, aniž bychom si to vždy vědomě uvědomovali. Konstelace jsou nástrojem, který umožňuje zviditelnit síly našemu běžnému vnímání skryté. Lze je použít u všech systémů a aspektů života- rodiny, práce, financí, školy, vztahů, našeho směřování atd.

people-310455_640Zakladatelem metody je Bert Hellinger (nar. r.1925 v Německu). Jako malý si přál být knězem.V 17ti letech se stal vojákem, byl zajat v Belgii. Po válečném zajetí studoval filozofii, teologii a pedagogiku. Následně šestnáct let pracoval v misionářském katolickém řádu u kmene Zulu v Jižní Africe, naučil se i jazyk kmene. Po návratu se intenzivně věnoval psychoanalýze. Všiml si toho, že mnoho potíží jeho klientů nepramení z jejich osobní historie, ale vliv má celý systém rodiny, předchozí generace, traumata, tajemství rodů, silně potlačené emoce, a kromě dalších i lidé (většinou předci) dávno mrtví, které klient nikdy ve fyzickém těle a současném čase nepotkal, a přesto mají mocný vliv, neboť jsou spjati se systémem rodiny, který žije svým životem a „řádem“. Vlivy jsou tak zásadní, že mohou mít souvislost s našimi současnými potížemi a nemocemi. A přitom existuje cesta, jak vše zharmonizovat a uvést opět do pořádku, není však bez úsilí.

Bert_HellingerHellinger tedy pod vlivem skupinové dynamiky primární terapie a transakční analýzy nakonec i vlastní formu systemických a rodinných konstelací. On sám neuvádí, že by objevil něco nového. Jeho práce ale přinesla nový přístup, nové terapeutické vhledy a rozsah. V posledních letech Hellinger také pracuje s technikou zvanou Pohyby duše, která obsahuje mnohem méně slov a je zaměřena hlouběji a nad rodinný systém. Duše totiž uznává jiný druh vyššího řádu, touží po jednotě, po svobodě, po míru. Pohyby duše jsou zaměřeny na hluboký vnitřní prožitek, metoda je méně racionálně uchopitelná, nicméně velmi účinná.

love-826936_640„Má práce je o lásce ducha. Je to láska, která slouží Životu. Tato láska přesahuje naše pojetí dobra a zla, naši morálku, přesahuje hranice, které jsme si vytvořili uvnitř nás a které dáváme světu kolem nás.“

Bert Hellinger