Jak konstelace probíhají v praxi

Skupinová práce

team-386673_640Sejde se skupina lidí, kteří mají odborné vedení, cílem skupiny je kostelování. Člověk má „zakázku“, kterou chce řešit, případně je po dohodě s vedoucím terapeutem tato zakázka doformulována. Jsou určeny „role“ (postavy, principy, aspekty atd.), které v zakázce budou mít svou úlohu a bude se s nimi pracovat. Člověk stavící si konstelaci tyto role „předá“ zástupcům, které vybere a postaví je do „pracovního pole“. V principu je požádá, zda mohou danou roli odzrcadlit (zde se záměrně vyhýbáme slovu „zahrát“, neboť o divadlo zde nejde). Postupně se v pracovním poli rozehraje konstelační děj, zástupci se rozestaví dle svých pocitů a vjemů. Mluví co nejméně, hlavně vnímají a prožívají. Tento děj odhalí skryté dynamiky a postupně vede k jádru problému, následně dochází k uvolnění a harmonizaci systému. Je nutno se připravit na to, že během konstelací se odehrávají děje, které mohou velmi překvapit (například zástupce má stejná gesta jako osoba za kterou stojí, při odhalení chybějícího článku se přijde na reálnou osobu, jež byla z rodiny vystrnaděna, osoba stojící za někoho kdo je na vozíčku může vnímat, že se neudrží na nohách ač jí o vozíčku nebylo nic sděleno, uvolňují se emoce atd.), nejde zde o žádné záhady, jde o to, že „to funguje“, jen věda nedokáže uspokojivě vysvětlit jak. Po určitém čase lze v konstelaci použít určité „léčivé“ věty, které pomáhají uvolnit napětí a směřují konstelaci žádoucím směrem. Během konstelování můžeme například zaznamenat, že v poli někdo či „něco“ chybí, vnímáme, kde energie neproudí, vidíme, kde jsou tak silné emoce a odpor, že to vytváří nerovnováhu systému, kdo je v poli nejvíce přetížen či oslaben, kdo přejímá něčí úlohu způsobem, který jde proti přirozenému řádu rodinných systémů, kdo uplatňuje nežádoucí vzorce chování, systémy přesvědčení apod. Nejprve v pracovním poli i klient sám má svého zástupce, po uvolnění energie na závěr svou roli obsadí osobně. Výsledkem konstelací by mělo být odblokování, přijetí a uvolnění tlaku. Úleva a změna, jak v našem vnitřním postoji, tak ve vnějším reálném světě. Nemůžeme ovšem očekávat, že se někdo jiný v rodině či vztahu změní. Nutno ale přiznat, že častým bonusem, pokud si pořešíme poctivě a bez nároků „svou stranu hřiště“, je reálně zaznamenatelná změna i na té pomyslné „druhé straně hřiště“. Občas je to vnímáno jako zázrak, zázrak to ovšem není, je to výsledek změny energie a napětí (magnetismu), jež má přesah do hmotných dějů a vztahů.

Individuální práce

silhouette-683751_640

Jeden způsob je individuální práce s klientem, nevyužívá silného pole skupiny, figuruje zde klient a terapeut. Terapeut umožní náhled na problém a role klienta, v rolích se střídá on, případně následně klient. Tato práce je efektivní, ale nenahradí možnosti skupiny, v celé šířce a paletě možností.

Náhledy a etudy

magnifying-glass-450691_640

Náhledy a etudy jsou drobné konstelační práce, technika je podobná jako u výše popsaných, nejde se ale do pomyslné hloubky. Práce nemá takový terapeutický přesah. Je to jakoby člověk pouze nakoukl pod poklici a něco si díky tomu mohl následně sám utřídit. Není žádoucí, aby se tyto náhledy týkaly rodinných systémů, tam bychom mohli otevřít pomyslnou skříň „plnou kostlivců“. Lze ale nahlédnout na nějaký jednotlivý aspekt, směr toku energie, směr cesty. Lze jich využít, při nedostatku času, když klient řeší nějaké rozhodnutí apod.