Co lze konstelacemi řešit

Kostelacemi lze řešit (či alespoň z odstupu a jiného úhlu pohledu nahlédnout) v podstatě veškeré problémy, které klient subjektivně vnímá, se kterými přijde jako se zakázkou. Některé kořeny příčin problémů pramení z jeho postavení v základním rodinném systému, kde by každý měl mít své stabilní místo, což mnohdy tak není. Není tedy výjimkou, že člověk přijde, chce řešit hádky s partnerem, který ho neakceptuje, ale lektor navrhne práci se základním systémem, kde se ukáže, že souvislost je zde patrná a odsud je nutno začít.

black-sheep-250267_640Můžeme například chtít řešit toto:

Rodinné problémy – problémy s matkou, otcem, dětmi, sourozenci, převzetí rolí předků, závislosti na vztazích v rodině, „černá ovce“ rodiny, vyřazený člen rodiny, nepřiznané děti v rodině, adopce atd.

Problémy ve vztazích – rozvody, hádky, problémy, opakovaný výběr „nevhodného“ partnera, nevěra, chorobné stavy apod.

Potřeba najít směr či si řešit nějaký aspekt- cesta mé Duše, moje Sebehodnota, vztah k Hojnosti, vztah k Životu, já a můj Osud apod.

Zdravotní problémy- problémy se zdravotním stavem, opakující se symptomy v rodině, dědičné choroby, zvláštní úrazy a „náhody“ týkající se zdraví, neplodnost, závislosti atd.

Problémy různé – velká ztráta, trauma, odchod člena rodiny či blízké osoby, osudové zvraty, strachy, nenaplněné touhy, finanční problémy, téma ženství a mužství atd.

Problémy pracovní – problémy se spolupracovníky, hádky, problémy týmu, problémy s nadřízenými, neuspořádanost rolí v týmu, obtěžování, výběr vhodného člena týmu, finanční problémy, konflikty majitelů firmy, zvláštní „nehody“ na pracovništi apod.