Energetické ošetření

Energetické ošetření je jemnohmotná terapie, zasahující kromě našeho těla i další složky. Působí skrze různé vibrační kvality, jde o metodu, která není podložena exaktním vědeckým výzkumem, ale tisíce lidí cítí a zažívají, že jim prospívá a funguje.

972901-mar19_rainbowEnergetické pole si můžete představit jako vrstvu jemné energie kolem svého těla, toto pole je dále spojeno s vyššími vibračními dimenzemi, potažmo Jednotou. Prací ve vrstvách energetického pole dochází k harmonizaci celého systému, ke sladění vibrací a mnohdy k odstranění klientových problémů.

Pokud nás o toto ošetření někdo požádá, pracujeme obvykle s energií Reiky a dalšími kvalitativně trochu odlišnými, ne tak obecně známými, vycházejícími především z kontaktů na jemnohmotné úrovni. Ať už se jedná o duchovní města, energie přírodních astrálních bytostí, či energie mistrů, jež nám poskytli „zasvěcení“. Úžasná je například energie St. Germaina, či nám velmi blízká energie předkeltské doby spojená s pozitivními vibracemi plejádskými – Tuatha Dé Danann. Práce je vždy doprovázena pomocníky z vyšších dimenzí, účinkek ošetření není tedy zdaleka jen zásluhou terapeuta.

6223275829_d4e9812b83_b