Asociační terapie

Asociační terapie je individuální léčebná metoda, založená na toku volných asociací. Lektorkou a učitelkou metody je v našem případě Jaroslava Hvězdová. Cílem terapie je uvolnění energetických bloků pomocí volných asociačních obrazů a následné odblokování či pročištění energetického pole klienta.

Klient si vybírá intuitivně různé předměty a dává je do předem určeného pole, těmto předmětům dává „role zástupců“. Tvoří se tak určitý obraz souvislostí ze života klienta. Je zde podobnost s konstelacemi, jen zástupci jsou v tuto chvíli vybrané předměty. Odzrcadlí se zde spojitosti týkající se vztahů, zdraví, hodnot, principů a aspektů, událostí ze života apod. Důležitá je též klientova „zakázka“, aneb co chtěl řešit, s jakým problémem přišel.

small-objects-854811_640Terapeut následně pomáhá s metodou volných asociací propracovat se k jádru nějakého problému či bloku v určité energetické hladině.

V jisté fázi se klient staví sám do „rolí“ místo zastoupených předmětů, naciťuje se a pracuje se konstelační či abreaktivní metodou zahrnující i možnost regresních průhledů.